Företaget

Sveaborgs Trafik Ab (SLL) är ett dotterbolag till Helsingfors stads trafikverk (HST). Bolaget bedriver linjetrafik mellan staden och Sveaborg. Trafiken ingår i kollektivtrafiken som ordnas av Helsingforsregionens trafik (HRT).

Sveaborgs Trafik Ab ägs av Helsingfors stad.

Sveaborgs Trafik Ab:s verksamhetsställe finns i anknytning till HST:s huvudkontor vid Tavastvägen 86 A 00550 Helsingfors. Det finns ingen biljettförsäljning vid adressen.