Flottan

Du betjänas av Sveaborg II, Tor, Suokki, och Ehrensvärd

Rutten mellan Salutorget och huvudkajen på Sveaborg trafikeras med passagerarfärjan M/S Sveaborg II, som ägs av Sveaborgs Trafik Ab, och med färjorna M/S Tor och M/S Suokki som vardera ägs av en underleverantör.

Rutten mellan Skatudden och servicekajen på Sveaborg trafikeras med servicefärjan M/S Ehrensvärd som ägs av Sveaborgs Trafik.

Sveaborg II kan tai 395 passagerare och två person- eller paketbilar.

Tor rymmer 350 passagerare och en person- eller paketbil.

Suokki har 350 passagerarplatser och plats för två person- eller paketbilar.

Ehrensvärd som trafikerar arbetsdagar mellan Skatudden och servicekajen på Sveaborg kan ta 188 passagerare och last på totalt 85 ton.

Ehrensvärd transporterar bland annat post och livsmedel till Sveaborg.

Färjorna M/S Suokki och M/S Tor ägs av Sun Ferry Oy som är underleverantör till Sveaborgs Trafik Ab vad gäller passagerartrafiken.