Bokningar av bilplatser

Vid behov kan en bilplats bokas per telefon. Bokningen ska göras senast arbetsdagen före transporten klockan 12. Bokningarna görs på nummer 0204 91 2881. Bokningarna är bindande.

För annulleringar och bokningsändringar debiteras en behandlingsavgift på 10 euro.

Om en bokning görs tidigare än fjorton dagar före transporten sänder SLL en faktura på transportavgiften som betalas in på bolagets konto. Vid behov kan kunden även boka en returtransport.

Om en bilplats bokas inom fjorton dagar före avgången betalas transportavgiften i automaten för fordonstransporter som finns i terminalområdet. Betalningen görs innan man kör in på färjan. Även bokningsavgiften för returtransporten ska betalas på fastlandet i automaten för fordonstrafiken.

Man ska infinna sig vid färjans avgångsplats minst 10 minuter innan färjan avgår.