Biljetter

Ingen kontant betalning tas emot på färjorna. Biljetterna ska köpas i förväg.

Helsingfors interna resebiljetter, regiontrafikens biljetter och Sveaborgsbiljetter duger på färjorna. På alla färjor i passagerartrafik följs HRT:s gällande prislista.

Sveaborgsbiljetten gäller i 12 timmar. Biljetten duger bara på Sveaborgsfärjan och man kan inte byta till andra trafikmedel med biljetten.

Sveaborgsbiljetten kan köpas på förhand och laddas på ett engångskort. Biljettens giltighetsperiod börjar när du för första gången håller engångskortet mot kortläsaren. Du behöver inte trycka på kortläsarens knappar. Läsaren reagerar på en giltig biljett med en ljudsignal och en grön ljussignal. Du kan se på kortläsarens display när tiden går ut för biljettens giltighet genom att hålla kortet mot kortläsaren.

Du kan köpa Sveaborgsbiljetter som pappersbiljetter från biljettautomaterna i terminalerna på Salutorget och Skatudden. Från dessa automater kan du också köpa gruppbiljetter för 2 - 31 passagerare (vuxna eller barn). För en grupp utskrivs en gemensam biljett som visar gruppens storlek, priset på en biljett och det totala priset.

För biljetter som köps från automater börjar giltighetsperioden när köpet sker. Sveaborgsbiljetter som berättigar till resor tur-retur kan också köpas i HRT:s servicepunkter.