Biljetter

Ingen kontant betalning tas emot på färjorna. Biljetterna ska köpas i förväg.

Helsingfors interna resebiljetter och regiontrafikens biljetter duger på färjorna. På alla färjor i passagerartrafik följs HRT:s gällande prislista.

För biljetter som köps från automater börjar giltighetsperioden när köpet sker. Sveaborgsbiljetter som berättigar till resor tur-retur kan också köpas i HRT:s servicepunkter.