26.03.2021

Matkustajamäärien rajoitus voimaan kotimaan meriliikenteessä HUS:n alueella

Koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi Liikenne ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 27.3.-25.4.2021 Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tie- ja raideliikenteessä sekä kotimaan meriliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen. Henkilöliikenteen lautoilla sallittu matkustajamäärä on tällöin alle 200 henkilöä.

Rajoitus koskee kaikkia yli kymmenen henkilön liikennevälineitä.

Erityisryhmien palveluiden (koululaiset, lakisääteiset palvelut) turvaamiseksi matkustajamäärä saattaa tilapäisesti ylittyä. Näissä tilanteissa altistumisriskien vähentämiseksi on erityisen tärkeää painottaa hygieniatoimia.

Tautitilanne alueella on tällä hetkellä vakava. Traficom pitää sen vuoksi perusteltuna, että myös lain viimesijainen keino, matkustajamäärän rajoittaminen, otetaan käyttöön.

Teemme parhaamme matkustusturvallisuuden puolesta. Muiden ja oman matkan turvallisuuteen voit vaikuttaa noudattamalla hygieniasuosituksia ja välttämällä tarpeetonta matkustamista ruuhka-aikoina.